Socialt arbete

Norsborg FC är en föreningen i Norsborg som vuxit och blivit en viktig aktör för området genom åren.

De stora insatserna som läggs på det sociala arbetet inom föreningen har
Sedan 2020 resulterat i 20-tal aktiviteter, i främjande och förebyggande syften.
Aktiviteterna är riktade åt barn och unga i Norsborg och Botkyrka Kommun.

Lovaktiviteter, turneringar, utflykter och festivaler är bara några av de insatser man arbetat med.

All info om framtida evenemang hittar ni på vår hemsida och våra sociala medier